Privaatsus ja andmekaitse

Privaatsus ja andmekaitse

Privaatsus ja andmekaitse
Soovime kaitsta Teie isikuandmeid ja hindame kõrgelt Teie privaatsust. Kui soovid teada kuidas, siis loe palun käesolevaid Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi.

Privaatsuse ja andmekaitse tingimused seletavad, kuidas me kogume, kasutame ja töötleme (teatud tingimustel) Teie personaalset informatsiooni. Ühtlasi seletavad Privaatsuse ja andmekaitse tingimused, millised on Teie võimalused seoses Teie andmete kogumise, kasutamise ja töötlemisega.

Privaatsuse ja andmekaitse tigimused kehtivad vaid Kodulehel. Me ei vastuta informatsiooni eest, mida on Teie kohta võimalik leida Kodulehe väliselt.

Me ei vastuta ühegi kodulehe sisu ega Privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele meie Koduleht lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse meie Kodulehele.
1. Informatsiooni kogumine
Kodulehel kogutakse Teie kohta informatsiooni mitmel erineval viisil. Isikuandmete kogumise eesmärgiks on efektiivne kasutajakogemus. Näiteks võime kasutada Teie isikuandmeid, et:

● teha Koduleht Teile kasutajasõbralikumaks ja mitte sundida Teid sisestama isiklikke andmeid mitmesse korda;
● aidata luua sisu, mis on tähenduslik ja oluline just Teile;
● võimaldada Teil kiiresti leida informatsiooni ja Teenuseid;
● teavitada Teid uuest informatsioonist, Kaupadest ja Teenustest, mida me Kodulehel pakume.

Registreerimine ja tellimine
Registreeritud Kasutajana Kaupade või Teenuste ostmiseks Kodulehel peate täitma registreerimisvormi. Registreerimisel palume Teil edastada meile mõningast personaalset informatsiooni, näiteks Teie nime, transpordi- ja makseaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, krediitkaardi numbri (sellega makstes). Kui tellimuse täitmise protsessis tekib probleem, võime kasutada Teie andmeid, et saaksime Teiega ühendust võtta.

E-posti aadress
Mitmed väljad Kodulehel paluvad Teil sisestada oma e-posti aadress, näiteks Kodulehel registreerimine, Kodulehe uudiskirjaga ja soodustoodete pakkumistega ning bränditoodete nimekirjaga liitumine. Sisestades oma e-posti võite mõningatel juhtudel (nõustudes Kasutustingimustega) liituda Kodulehe uudiskirja ja sooduspakkumiste nimekirjaga – sellisel juhtul teavitatakse Teid sellisest reeglist.

Cookie’d ja muu tehnoloogia
Nagu enamus veebisaite, kasutab ka jouluvanakiri.ee cooki’sid ja veebimajakaid ehk “action tage”, et kiirendada Teie navigeerimist Kodulehel, aidates Teid ja Teie sisse logimise tunnuseid ära tunda ja uurida Teie kasutamisharjumusi Kodulehel.

(i) Cookie on pisike informatsioni ühik, mis salvestatakse tekstifailina (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie ) Teie browseri poolt Teie arvutise. Enamus interneti browsereid on seadistatud cookie’sid aktsepteerima. Loomulikult saab keelustada oma browserit cookisid aktsepteerimast, samuti saate neid oma arvuti kõvakettalt kustutada. Meie vajame cookie’sid, et saaksite Kaubad välja valida, neid ostukorvi lisada ja neid tellida/osta. Kui Te nimetatud protsessi läbite, siis me salvestame Teie sirvimise ajaloo ja ostuprotsessi. COOKIE’D EI TUNGI EGA SAAGI TUNGIDA TEIE ARVUTISSE, ET KORJATA SEALT KASUTAJA KOHTA ISIKLIKKU JA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI. Cookie’d EI OLE “pahavara”.

(ii) Veebimajakad (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_bug ) on objektid, mis on kinnitatud Kodulehele või e-mailile ja mis võimaldavad meil kindlaks määrata, kas ja kui palju olete mingit Kodulehe alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida Kodulehe kõik elektroonilised kujutised – bännerid, pildid jne.

(iii) Kodulehega võivad kolmanda osapoolena ühenduses olla teenuse- ja reklaamipakkujad, kelle teenuseid ja reklaami vahendame oma Kodulehe külastajatele. Need ettevõtjad vajavad cookie’sid, et mõõta oma reklaami efektiivsust – nähes, milliseid Kodulehe alalehti Te külastate, milliseid tooteid ostate ja kui palju ostate. Selliselt kolmanda osapoole poolt korjatud cookie’de ja veebimajakate kaudu korjatud informatsioon ei ole ühenduses meie poolt Teie kohta säilitatavate isikuandmetega.

(iv) Ükskõik millist informatsiooni kasutaja harjumuste kohta ei koguks kolmas osapool, mitte kunagi pole tal ligipääsu Teie isikuandmetele, mida meie oleme Teilt kogunud ja säilitame.

Logifailid
Nagu enamus veebisaite tunneb ka Jouluvanakiri.ee automaatselt ära, milliselt URL-lt Te Kodulehele sisenesite, ühtlasi salvestame Teie internetiprotokolli (IP) aadressi, interneti teenusepakkuja, kuupäeva ja kellaaja süsteemi administreerimseks ja tellimise verifitseerimiseks, süsteemi siseseks turunduseks ja süsteemi tõrgete vältimiseks. IP aadress võib näidata Teie arvuti asukohta internetis.

Vanus
Laste privaatsus on meile ülitähtis. Me ei korja tahtlikult ega teadlikult isikuandmeid noorematelt kui 18 aastastelt inimestelt. Kus iganes Kodulehel on hoiatus “alla 18 aastastele keelatud”, peate kinnitama oma vanust, või – kui olete alaealine – küsima edasi vaatamiseks luba oma vanematelt või tegema seda vanemate juuresolekul. Kui olete alla 18-aastased, siis ärge lisage Kodulehele oma isikuandmeid, vaid kasutage Kodulehte vanema või hooldaja juuresolekul.

Kaupade arvustused
Te võite lisada Kaupade arvustusi. Arvustust postitades küsime Teilt e-posti aadressi, nime (eraldi luba küsimata seda ei avaldata), kasutajanime ja geograafilist asukohta. Teie geograafiline asukoht on nähtav teistele külastajatele, aga e-post on nähtamatu (e-post jääb salajaseks, kui te just ise ei soovi seda avaldada). Kui postitate Kauba arvustuse sees ka oma identiteeti ja muid isikuandmeid paljastavaid detaile, siis need muutuvad arvustuse postitamisega nähtavaks teistele külastajatele – sellise info avalikustamise eest Jouluvanakiri.ee ei vastuta.

2. Informatsiooni kasutamine ja avaldamine

Ettevõttesisene kasutamine
Me kasutame Teie isikuandmeid tellimise ostuprotsessis ja klienditeeninduses. Ühtlasi kasutame Teie isikustatud andmeid, et parendada Kodulehe sisu, ülesehitust, klientide teavitust ja Kodulehe turundamist (sealjuures Teile suunatud toodete ja teenuste turundamist). Ühtlasi kasutame isikustamata andmeid seoses Kodulehe statistika edastamisega meie külastajatele ja Kaupmeestele.
Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Infovahetus
Me kasutame Teie isikuandmeid, et suhelda Teiega Kodulehe teemadel, samuti seoses Kauba kohaletoimetamisega. Me saadame Teile e-posti teel kinnituse, kui olete registreerunud Kodulehe kasutajaks. Me saadame Teile Kodulehe teenuste ja kasutamisega seotud informatsiooni, ühtlasi teavitame Teid (ka seda võib juhtuda), kui Kodulehel on teenuse osutamisega seotud probleeme, mille tõttu Kodulehe teenus võib olla ajutiselt katkestatud. Kui Kodulehel on välju, kuhu saab sisestada e-posti aadressi, siis kasutame sisestatud aadressi selleks, et tuua Teieni konkreetne informatsioon, mida olete palunud või millega olete nõustunud seoses viidatud teenusega (nt uudiskiri, uued tootet, allahindlused, loosimine jne). Kõiki viimati nimetatud teenuseid saab lõpetada (unsubscribe’da) Teile sobival ajal.

Ettevõtteväline kasutamine
Meie huvi on edastada Teile võimalikult suure ja vaheldusrikka valikuga parimat teenust. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isiku- ja finantsandmeid kellegagi, kes ei kuulu Jouluvanakiri.ee-see või tütarettevõtete hulka. Kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning selle töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. Koduleht ei avalda Teie andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud Kauba või Teenuse väljastamiseks ja transpordi korraldamiseks vajalikud andmed.

Vahendame isikuandmeid ainult järgevatel juhtudel:

a. Kuna kasutame teatud teenuste pakkumisel partnerettevõtjaid, siis jagame nendega ka mõningast vajalikku isikustatud informatsiooni teenuse paremaks osutamiseks (näiteks: posti- või kullerteenus, krediitkaardimakse, pangalink). Ühtlasi saate eelnevaga seoses anda meile tagasisidet, et saaksime oma partnereid motiveerida parendama nende poolt osutatavaid teenuseid. Kullerile näiteks edastame Teie nime, kauba kättetoimetamise aadresi ja telefoni nr, vajadusel emaili.
b. Sarnaselt eelmisele, peame Kaupade Kodulehelt ostu puhul edastama Teie isikuandmed kas finantsettevõtjatele (liisingut pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja ostja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestate oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, Pankade Kaardikeskuse ja Kodulehe vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.
c. Kohtu korraldusele allumine – teatud juhtudel oleme sunnitud isikuandmete kohta informatsiooni väljastama kohtu korralduse alusel, näiteks kui on vajalik välja selgitada pettus või kui on pettuse kahtlus.
d. Me ei osta, müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid, va juhul kui Jouluvanakiri.ee omandab ülevõtmise käigus mingi ettevõtte või kui Jouluvanakiri.ee, tema ema- või tütarettevõte omandatakse kolmanda osapoole poolt. Sellisel juhul lähevad vastavalt kokkuleppele uue omaniku omandusse üle ka omandatava ettevõtte kasutuses olevad andmed.
e. Jagame isikustamata andmeid (nt kui palju on Kodulehe külastajaid, millistel päevadel ostetakse rohkem jms) oma reklaamijatele ja partneritele. Selline informatsiooni edastus on esitaud kujul, mis ei võimalda Teie isikut identifitseerida.
f. Kodulehel läbi viidud kliendiprogrammide, loosimiste ja võistlustega seoses võime avaldada Kodulehel isiku nime, linna ja maakonna, osalise telefoninumbri. Programmis, loosimises või võistluses osalejat teavitatatakse andmete edastamise võimalikkusest ja ulatusest enne programmi või võistlusega liitumist.

Informatsiooni turvalisus
Koduleht kasutab füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid protseduure, et kaitsta Teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Kogu Jouluvanakiri.ee Kodulehel liiklemine, sealhulgas kõik finantstehingud Kodulehel on kaitstud SSL- turvaprotokolliga (Secure Sockets Layer). Juurdepääs Teie isikuandmetele on piiratud. Teie isikuandmeid saavad kasutada ainult Jouluvanakiri.ee töötajad, kellel on vastav luba. Nemadki võivad Teie isikuandmeid kasutada ainult teatud protseduuridega seoses (klienditeenindus, maksete info ja kontroll). Kõik meie serverid on piiratud juurdepääsuga, lukustatud ruumis ja kaitstud tulemüüriga.

Kasutame kõiki meie tööstusharu standardeid ja ettevaatusabinõusid, et kaitsta Teie isikuandmeid, aga me ei saa garanteerida 100% turvalisust – seda ei eksisteeri kuskil, ei online’is ega offline’is.

Isikliku informatsiooni muutmine
Soovi korral on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Kodulehe andmebaasis. Teil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Neid muudatusi saab teha oma Kodulehe kontolt või saates e-kirja: info@ Jouluvanakiri.ee

NB! Palun ärge saatke e-posti teel kunagi oma krediitkaardi numbreid ja muud tundlikku informatsiooni.

Offline informatsiooni kogumine, kasutamine ja avaldamine
Valdava osa informatsiooni Teie kohta kogume me Kodulehel online’is ja käesolevad Privaatsuse ja andmekaitse tingimused kehtivad üksnes meie Kodulehelt kogutud isikuandmete kohta. Lisaks sellele võime koguda informatsiooni ka offline’is, kus samuti püüame kaitsta Teie isikuandmeid. Näiteks leiab offline’is info kogumine aset, kui helistate meile ja püüate tellida telefoni teel või esitate küsimuse, siis palume Teil teatada oma nime ja muu vajaliku informatsiooni, et saaksime Teie poolt palutud teenust osutada. Kui me sellisel juhul sisestame Teie andmeid Kodulehe andmebaasi, siis teeme seda SSL-turvaprotokolli kasutades. Nagu juba öeldud, kogume, salvestame ja kasutame vaid tõesti hädavajalikku infot, et osutada Teile kvaliteetset ja Teie pool palutud teenust.

Käesolevate tingimuste muutmine
Kui me muudame või uuendame Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused Kodulehele. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Kui Teil on küsimusi Privaatsuse ja andmekaitse kohta, siis kirjutage: info@ Jouluvanakiri.ee

MEIST

Aitame luua kaunid jõulud Teie lapsele veelgi imelisemaks. Telli kiri Jõuluvanalt meie keskkonnas ja näita lapsele, et Jõuluvana teab,kuuleb,hoolib ja mäletab. Kaunist jõuluaega Teile!

Kirjade tellimusi võtame vastu 18.11.2019 kuni 16.12.2019

Tee oma tellimus varakult, et Jõuluvana jõuaks kirja saata õigeks ajaks.

UUDISKIRI